Regnskapsbyrå med høy kompetanse

Torgunn Mathisen 

Aut. regnskapsfører og medeier. 

Torgunn er daglig og faglig leder.

Tina Larsen

Regnskapsmedarbeider og utdannet bedriftsøkonom fra BI. 


Hanne Sofie Martinsen 

Regnskapsmedarbeider og utdannet innen regnskap og skatt.

Vivi-Ann Førsund Bjerkevoll 

Aut. regnskapsfører og utdannet revisor.

Gro Jørgensen 

Regnskapsmedarbeider og har utdannelse innen regnskap og skatt.

Mariann Moe Vik

Aut. regnskapsfører og utdannet revisor.


Maria Myhre

Aut. regnskapsfører og utdannet revisor.